Vi vill utveckla, etablera och erbjuda en tvärkulturell plattform där vi skapar och utvecklar tjänster och produkter inom området innovativa kulturyttringar, i första hand digitala kultursamtal. Vi vill även inspirera till skapande genom att ta fram olika former av kultursamarbeten av allmän intresse, som t.ex. videopodd serie, utställningar, utgivning av böcker och studiematerial samt live evenemang med poesi, musik, bild m m.

H.E.S. vill undersöka, fördjupa och förmedla olika former av kunskap samt synliggöra den konstnärliga processen och dess resultat i ord, ljud och bild.

H.E.S. tänker stimulera och stärka kultursamarbetet i första hand – det ter det sig naturligt – mellan Stockholm och Småland.

H.E.S. vill också visa sitt samhällsengagemang genom att prioritera sådan verksamhet som stärker ekonomiska, sociala och miljömässigt hållbara aktiviteter.