Podcast

Samtal är – och har alltid varit – en väldigt viktig del i kommunikationen mellan människor, men vad är egentligen ett samtal – och vad är det inte? Vi vill sätta samtalet i fokus och lyfta fram och utröna olika aspekter av svaret på frågan.

Denna podd kan ses som en förlängning av vår – redan pågående – samtalsresa. Dessa samtal vill vi helt sonika fortsätta med publikt genom att dela med oss av våra samtal till andra. Vi planerar en samtalsserie om ”samtal” i form av en videopodd där vi även bjuder in olika gäster att samtala med.

Under våren 2023 planerar vi att starta våra ”HESa samtal”. Mer info kommer inom kort.

Podcast